0917 198 733 aduco@aduco.sk

Personálne poradenstvo

Rôznorodá podpora

Nastavovanie stratégie oddelenia Ľudských zdrojov

Ako sa stať Zamestnávateľom roka v regióne?

Nastavovanie rozvojových programov pre rôznorodé kategórie zamestnancov

Na mieru šitý rozvojový program ako konkurenčná výhoda.

Nastavovanie variabilných zložiek odmeňovania

Zmysluplne nastavené variabilné zložky odmeňovania.