0917 198 733 aduco@aduco.sk

Nastavovanie rozvojových programov pre rôznorodé kategórie zamestnancov

Nastavenie na mieru šitého rozvojového programu naprieč rôznymi oddeleniami tak aby bol efektívny a bol prínosom pre spoločnosť aj zamestnanca

Takáto starostlivosť o zamestnanca je v dnešnej dobe boja o dobrých ľudí významnou konkurenčnou výhodou každej dobrej firmy.