0917 198 733 aduco@aduco.sk

Nastavovanie variabilných zložiek odmeňovania

Nastavenie zložiek odmeňovania na základe zmapovania súčasnej situácie, tak aby boli motivačné a zmysluplné, a samozrejme jednoducho vyčísliteľné a pre zamestnanca zrozumiteľné