0917 198 733 aduco@aduco.sk

Tréningy

Prepojenie rozvojových potrieb s praxou

Ako adaptovať nového šéfa v tíme

Ako skrátiť adaptáciu nového šéfa z mesiacov na dni?

Prečo moje e-maily nikto nečíta?

Aby e-maily boli pre kolegov prínosom a nie záťažou.

Rýchly a efektívny výber zamestnancov

Ako vybrať najlepšieho kandidáta objektívnou metódou?

Praktická aplikácia zákonníka práce vo firme

Ako správne aplikovať ZP pri riešení náročných situácií ?

Ako byť úspešný v komunikácii

Čo v praxi znamená aktívne počúvanie a prečo je také ťažké aktívne počúvať ?

Aby porada nebola požieračom času

Prečo trvajú porady dlhšie ako sú plánované?

Hodnotiaci pohovor ako objektívna spätná väzba

Ako hodnotiť objektívne?

Úspešný supervízor / majster / tímlíder

Čo nefunguje supervízorovi v dennej praxi?