0917 198 733 aduco@aduco.sk

“Správne slová majú veľkú hodnotu a skoro nič vás nestoja. “

George Herbert

Aby porada nebola požieračom času

Komu bude tréning prospešný?

  • Tomu kto vedie poradu
  • Všetkým účastníkom firemných porád

O čom sa budeme rozprávať?

  • Ako správne nastaviť štruktúru porady?
  • Prečo trvajú porady dlhšie ako sú plánované?
  • Prečo si na poradách skáčeme do reči?
  • Prečo na poradách často neprediskutujeme všetko čo by bolo potrebné?
  • Prečo sú porady neefektívne a často frustrujúce?

Aký bude reálny prínos?

  • Naučiť sa efektívne pripraviť a viesť poradu.
  • Naučiť sa základné pravidlá štruktúrovanej porady.
  • Naučiť sa ako následne skontrolovať reálny prínos porady.