0917 198 733 aduco@aduco.sk

“Veľa sme sa naučili o čestnosti a poctivosti – že na pravde záleží, že nemôžeme používať skratky alebo hrať podľa vlastných pravidiel, a že úspech nie je skutočný, ak ste ho nedosiahli férovo a čestne. “

Michelle Obama

Praktická aplikácia zákonníka práce vo firme

Komu bude tréning užitočný?

 • Manažéri/Lídri/Supervízori rôznych úrovní
 • HR Manažér
 • HR Generalista
 • HR Business partner

O čom sa budeme rozprávať?

 • Povinnosti zamestnanca.
 • Povinnosti zamestnávateľa.
 • Povinnosti Vedúceho zamestnanca.
 • Praktická aplikácia ZP pri riešení náročných situácií / štúdie z praxe/ .
 • Štandardné dokumenty podľa ZP.

Aký bude reálny prínos?

 • Neohrozovať firmu pokutami a súdnymi spormi za porušenie ZP.
 • Riešiť problémy v súlade s platným ZP.
 • Nastavenie štandardných a funkčných HR procesov v súlade s platným ZP.