0917 198 733 aduco@aduco.sk

“Nikdy sa nestaňte takým expertom, ktorý si myslí, že už nepotrebuje rozvíjať svoje odborné znalosti. Život berte ako nikdy nekončiace štúdium.“

Denis Waitley

Úspešný supervízor / majster / tímlíder

Komu bude tréning užitočný?

 • Supervízor
 • Majster
 • Priamy vedúci vo výrobnom závode
 • Tímlíder
 • Zástupca supervízora

O čom sa budeme rozprávať?

 • Čo nefunguje supervízorovi v dennej praxi?
 • Ako efektívne rozdeľovať úlohy?
 • Ako pochopiť či podriadený rozumie zadanej úlohe?
 • Ako komunikovať s rôznymi typológiami osobností?
 • Ako riešiť konfliktné situácie?
 • Ako komunikovať zmenu?
 • Ako predísť a ako riešiť disciplinárne konanie?
 • Ako motivovať ľudí?

Aký bude reálny prínos?

 • Vedieť správne zadávať úlohy podriadeným.
 • Vedieť správne komunikovať s rozdielnymi typmi podriadených.
 • Úspešne zvládať štandardné konfliktné situácie v praxi.
 • Vedieť úspešne odkomunikovať zmenu.
 • Naučiť sa viesť disciplinárne konanie v súlade so zákonom.