Úspešná komunikácia

“ Správne slova majú veľkú hodnotu a skoro nič vás nestoja.“

George Herbert

Komu bude tréning užitočný?​

  • Celej spoločnosti

O čom sa budeme rozprávať ?

  • Čo všetko vplýva na úspech v komunikácii?
  • Ktorá je najdôležitejšia zložka komunikácie?
  • Ako komunikovať s rôznymi typmi osobností?
  • Čo v praxi znamená aktívne počúvanie a prečo je ťažké aktívne počúvať? 

Aký bude reálny prínos?

  • Uvedomiť si rozdielnosť
  • Naučiť sa prispôsobiť komunikáciu rôznym typom osobností
  • Uvedomiť si dôležitosť aktívneho počúvania