O nás

Andrea

Keď som sa v roku 2019 rozhodla významne zmeniť svoj život, opustila som prostredie korporátov a snažila som sa vytvoriť koncept samostatnej firmy, v ktorej zúročím to, čo som sa v minulosti naučila.

Dôležitá je pre mňa pozitívna spätná väzba od klientov, ich zamestnancov ako aj spokojných kandidátov, ktorých sme vhodne umiestnili na pracovnom trhu.

Renáta

Po mnohých rokoch strávených v oblasti ĽZ vo veľkých korporáciách ma najviac napĺňa, že spoločne s klientom riešime jeho konkrétne potreby a klient vidí výsledok našej spolupráce.

Teší ma, ak po zrealizovanom tréningu chcú účastníci použiť „naučené“ veci v praxi, alebo ak po nástupe kandidáta mám dobrú spätnú väzbu od oboch strán.

Chceme spoločne budovať ADUCO tak, aby bolo úspešnou spoločnosťou, ktorá presahuje ponímanie klasickej personálnej agentúry tým, že poskytuje klientom oveľa viac v oblasti personalistiky.

Prečo my

Naše REÁLNE skúsenosti.

Nastavovanie stratégie ľudských zdrojov

Nábor a výber zamestnancov

Program starostlivosti o zamestnancov

Nastavovanie rozvojových plánov pre zamestnancov

Referencie

“Školenie bolo zorganizované a vedené na profesionálnej úrovni. Priebeh školenia bol plynulý a pútavý a na konci dňa som mal pocit, že som dostal ucelený celok vedomostí primeraný dĺžke školenia.”
Michal K. - Engineering Team Leader
Linxon Slovakia Engineering, s.r.o.
“Oceňujem, že školenie bolo robené takým spôsobom, že sme sa mohli aj aktívne pripojiť a vyskúšať si to v praxi.”
Pavol B. - Engineering Team Leader
Linxon Slovakia Engineering, s.r.o.
“Sme IT firma a vďaka organizovaným assessment centrám od spoločnosti Aduco vieme smerovať rozvoj našich kolegov a kolegýň priamo a podľa presne odhadnutých potrieb.”
Monika M. - People Partner
Bart sk, s.r.o.

Sme tu pre Vás