HR podpora

Stratégie ľudských zdrojov

Rozvojové programy pre zamestnancov

Variabilné zložky odmeňovania

Stratégie ľudských zdrojov

Po zmapovaní aktuálnej situácie vo Vašej firme Vám navrhneme komplexný systém finančných a nefinančných benefitov, ktoré pomôžu výrazne zvýšiť spokojnosť Vašich zamestnancov. Súčasťou koncepcie sú aj opatrenia na zlepšenie sociálnej klímy vo firme.

Rozvojové programy pre zamestnancov

Nastavenie na mieru šitého rozvojového programu naprieč rôznymi oddeleniami tak, aby bol efektívny a bol prínosom pre spoločnosť aj zamestnanca. Takáto starostlivosť o zamestnanca je významnou konkurenčnou výhodou každej dobrej firmy.

Variabilné zložky odmeňovania

Nastavenie zložiek odmeňovania na základe zmapovania súčasnej situácie tak, aby boli motivačné, zmysluplné, jednoducho vyčísliteľné a pre zamestnanca zrozumiteľné.