Audit HR procesov

Komu je určený?

Audit HR procesov je vhodný pre HR tímy:

V čase keď dochádza k zmene manažéra HR oddelenia.

Keď sa rozširuje oddelenie HR resp. menia sa členovia tímu.

Keď prudko rastie firma.

Ak máte problém v oblasti HR a neviete prečo.

Čo budeme riešiť?

Zmapujeme HR procesy, vyhodnotíme ich aktuálny stav a navrhneme konkrétne nápravné opatrenia s časovým rámcom realizácie.

Aký bude reálny prínos?

Efektívne rozdelenie kompetencií v HR tíme.

Zlepšenie KPI HR oddelenia.

Nastavenie HR procesov v súlade s platnou legislatívou.