Objektívny hodnotiaci pohovor

„Neexistuje nič, čo by prinášalo viac efektivity a zadosťučinenia, ako keď ľuďom ukážeme, že sa o nich skutočne zaujímame“

Dale Carnegie

Komu bude tréning užitočný?​

 • Manažérom
 • Lídrom
 • Supervízorom
 • Riadiacim pracovníkom rôznych úrovní

O čom sa budeme rozprávať ?

 • Ako sa pripraviť na hodnotiaci príhovor?
 • Ako prekonať bariéry v komunikácii?
 • Ako podať správne spätnú väzbu počas hodnotiaceho pohovoru? 
 • Ako hodnotiť objektívne?
 • Ako vhodne nastaviť a odkomunikovať ciele? 

Aký bude reálny prínos?

 • Naučiť sa pripraviť a úspešne zvládnuť hodnotiaci pohovor tak, aby výsledok bol prínosom pre obe strany
 • Správne a objektívne vyhodnotiť výsledky podriadeného
 • Zvládnuť aj ťažké hodnotiace pohovory, naučiť sa podať negatívnu spätnú väzbu