Zákonník práce vo firme

„Veľa sme sa naučili o čestnosti a poctivosti – že na pravde záleží, že nemôžeme používať skratky alebo hrať podľa vlastných pravidiel, a že úspech nie je skutočný, ak ste ho nedosiahli férovo a čestne.“

Michelle Obama

Komu bude tréning užitočný?​

 • Manažéri/Lídri/Supervízori rôznych úrovní
 • HR Manažér
 • HR Generalista
 • HR Business partner

O čom sa budeme rozprávať ?

 • Povinnosti zamestnanca
 • Povinnosti zamestnávateľa
 • Povinnosti vedúceho zamestnanca
 • Praktická aplikácia ZP pri riešení náročných situácií / štúdie z praxe
 • Štandardné dokumenty podľa ZP

Aký bude reálny prínos?

 • Neohrozovať firmu pokutami a súdnymi spormi za porušenie ZP
 • Riešiť problémy v súlade s platným ZP
 • Nastavenie štandardných a funkčných HR procesov v súlade s platným ZP