0917 198 733 aduco@aduco.sk

“Správne slová majú veľkú hodnotu a skoro nič vás nestoja.“

George Herbert

Hodnotiaci pohovor ako objektívna spätná väzba

Komu bude tréning užitočný?

 • Manažérom
 • Lídrom
 • Supervízorom
 • Riadiacim pracovníkom rôznych úrovní

O čom sa budeme rozprávať?

 • Ako sa pripraviť na hodnotiaci pohovor?
 • Ako prekonať bariéry v komunikácii?
 • Ako podať správne spätnú väzbu počas hodnotiaceho pohovoru?
 • Ako hodnotiť objektívne?
 • Ako vhodne nastaviť a odkomunikovať ciele?

Aký bude reálny prínos?

 • Naučiť sa pripraviť a úspešne zvládnuť hodnotiaci pohovor, tak aby výsledok bol prínosom pre obe strany.
 • Správne a objektívne vyhodnotiť výsledky podriadeného.
 • Zvládnuť aj ťažké hodnotiace pohovory, naučiť sa podať negatívnu spätnú väzbu.