Tréningová akadémia

Akadémia Lídrov HR Košice, 6.6.-8.6.2023

1.deň  1.1. Stratégia HR ½ dňa

 • Hlavné oblasti riadenia ĽZ a ich vzájomné prepojenie
 • Životný cyklus zamestnanca

 

 2. deň  2.1. Efektívne vedenie HR tímu ½ dňa

 • Efektívne vedenie HR tímu a prerozdeľovanie úloh
 • Polyvalenčná matica činností HR
 • Prípadová štúdia z praxe

 

 2.2. Zostavovanie rozpočtu HR  ½ dňa

 • Rozpočet HR (tvorba, obsah, nástrahy)
 • Prípadová štúdia z praxe

 

 3.deň   3.1. Program finančných a nefinančných benefitov  ½ dňa

 • Prípadová štúdia z praxe_ Top zamestnávateľ regiónu 2015

 

 3.2. Efektívne nastavenie variabilných zložiek mzdy vo výrobe ½ dňa

 • Prípadové štúdie z praxe
  •  

Akadémia Majstrov výroby Košice, 20.6.-22.6.2023

1.deň Vedenie pracovníkov a riadenie výkonu

 • Komunikácia s rôznymi typmi osobností
 • Komunikácia a zvládanie náročných situácií
 • Aktívne počúvanie a argumentácia
 • Efektívne zadávanie úloh

 

2.deň Hodnotenie zamestnancov

 • Ako viesť hodnotiace pohovory s podriadenými?
 • Efektívna spätná väzba
 • Štruktúra hodnotiaceho pohovoru
 • Nástrahy hodnotiaceho pohovoru
 • Príprava na hodnotiaci pohovor
 • Riešenie nevýkonného zamestnanca
 • Praktické precvičovanie

 

3.deň Vedenie porád

 • Efektívne vedenie tímu a riadenie porád
 • Aby porada nebola len požieračom času
 • Ako správne nastaviť štruktúru porady?
 • Prečo trvajú porady dlhšie ako sú naplánované?
 • Prečo si na poradách skáčeme do rečí?
 • Prečo na poradách často neprediskutujeme všetko čo by bolo potrebné?
 • Prečo sú porady neefektívne a často frustrujúce? 

Akadémia Výkonnej asistentky Košice, 27.6.-29.6.2023

1.deň Komunikačné zručnosti

 • Čo všetko vplýva na úspech v komunikácii?
 • Ktorá je najdôležitejšia zložka komunikácie?
 • Ako komunikovať s rôznymi typmi osobností?
 • Čo v praxi znamená aktívne počúvanie a prečo je ťažké aktívne počúvať
 • Komunikácia s rôznymi typmi osobností.

 

2.deň  E-mailová komunikácia

 • Ako efektívne a vhodne komunikovať prostredníctvom e-mailu?
 • Ako nezahlcovať schránky kolegov zbytočnými e-mailmi?
 • Ako správne preposielať e-maily?
 • Ako správne a výstižne zadefinovať názov e-mailu?
 • Aké sú firemné pravidlá/štruktúra komunikácie?
 • Aké témy komunikovať e-mailom a kedy zvoliť inú formu komunikácie?

 

3.deň Efektívna organizácia a vedenie porád

 • Ako správne nastaviť štruktúru porady?
 • Prečo trvajú porady dlhšie ako sú naplánované?
 • Prečo si na poradách skáčeme do rečí?
 • Prečo na poradách často neprediskutujeme všetko čo by bolo potrebné?
 • Prečo sú porady neefektívne a často frustrujúce?

Akadémia HR Košice 14.6.-16.6.2023

1.deň Výber zamestnancov kompetenčným modelom

 • Ako rýchlo a efektívne vybrať správneho kandidáta na konkrétnu pozíciu, na základe kompetencií?
 • Ako zadefinovať správne kompetencie na voľnú pozíciu?
 • Ako sa pripraviť a ako viesť efektívne pohovor?
 • Ako sa správne pýtať na pohovore?
 • Ako správne vyhodnocovať odpovede?
 • Ako objektívne vyhodnotiť kandidátov?

 

2.deň Komunikačné zručnosti HR

 • Vedenie rozhovorov so zamestnancami
 • Pred koncom skúšobnej doby
 • Ročné hodnotenia
 • Disciplinárne rozhovory
 • Riešenie ťažkých komunikačných situácií

 

 3.deň Prevedieme Vás ZP/ vybrané kapitoly

 • Riešenie príkladov z praxe v nadväznosti na ZP
 • Vznik, zmena a zánik PP
 • Porušenia pracovnej disciplíny
 • Pracovná doba a jej evidencia, pravidlá nadčasovej práce
 • Povinnosti zamestnanca
 • Povinnosti vedúcich zamestnancov
 • Pracovný poriadok ako základná norma vo firme

Sme tu pre Vás