Efektívna porada

„Najväčšou prekážkou komunikácie je ilúzia, že sme si rozumeli.“

George Bernard Shaw

Komu bude tréning užitočný?​

  • Tomu kto vedie poradu
  • Všetkým účastníkom firemných porád

O čom sa budeme rozprávať ?

  • Ako správne nastaviť štruktúru porady?
  • Prečo trvajú porady dlhšie ako sú naplánované?
  • Prečo si na poradách skáčeme do rečí?
  • Prečo na poradách často neprediskutujeme všetko čo by bolo potrebné?
  • Prečo sú porady neefektívne a často frustrujúce? 

Aký bude reálny prínos?

  • Naučiť sa efektívne pripraviť a viesť poradu
  • Naučiť sa základné pravidlá štruktúrovanej porady
  • Naučiť sa ako následne skontrolovať reálny prínos porady