Úspešný supervízor / majster / tímlíder

“ Nikdy sa nestaňte takým expertom, ktorý si myslí, že už nepotrebuje rozvíjať svoje odborné znalosti. Život berte ako nikdy nekončiace štúdium.“

Denis Waitley

Komu bude tréning užitočný?​

 • Supervízor
 • Majster
 • Priamy vedúci vo výrobnom závode 
 • Tímlíder 
 • Zástupca supervízora

O čom sa budeme rozprávať ?

 • Čo nefunguje supervízorovi v dennej praxi?
 • Ako efektívne rozdeľovať úlohy?
 • Ako pochopiť či podriadený rozumie zadanej úlohe? 
 • Ako komunikovať s rôznymi typológiami osobností?
 • Ako riešiť konfliktné situácie?
 • Ako komunikovať zmenu?
 • Ako motivovať ľudí?

Aký bude reálny prínos?

 • Vedieť správne zadávať úlohy podriadeným
 • Vedieť správne komunikovať s rôznymi typmi podriadených
 • Úspešne zvládať štandardné konfliktné situácie v praxi
 • Vedieť úspešne odkomunikovať zmenu
 • Naučiť sa viesť discipliinárne konanie v súlade so zákonom