Ako adaptovať nového šefa v tíme

“ Ak sa budete zaujímať o ostatných, získate tým za dva mesiace viac priateľov, ako by ste získali za dva roky, ak by ste sa snažili, aby sa ostatní zaujímali o vás.“

Dale Carnegie 

Komu bude tréning užitočný?

 • Novému lídrovi / manažérovi
 • Zastupujúcemu lídrovi / manažérovi 
 • Vhodné aj v prípade ak v tíme došlo k výmene viacerých členov
 • Firme / tímu

O čom sa budeme rozprávať ?

 • Aké ma tím obavy aj očakávania z príchodu nového šéfa?
 • Aké informácie tím potrebuje o novom šéfovi?
 • Ako sa naladiť navzájom aby bola spolupráca šéf – tím úspešná? 
 • Ako zladiť očakávania šéf – tím v každodennej realite?

Aký bude reálny prínos?

 • Skrátenie adaptácie nového šéfa z mesiacov na dni
 • Skrátenie adaptácie nováčika v tíme z mesiacov na dni
 • Ujasnenie si priorít a smerovania tímu
 • Rozplynutie obáv a zmena atmosféry = efektívnejšie fungovanie tímu